SluttaOn behalf of The Ministry of Health we have done the product development and design of an app to help you quit your harmful nicotine addiction. The app´s popularity has exceeded all expectations. Since its strategic new year launch Slutta has been downloaded by 49.000 young smokers and snus- users and the numbers keep rising. Download for iOS here and Android here.

From the client (In norwegian)

Da Helsedirektoratet startet opp arbeidet med å styrke røykeslutt og snusslutt for unge, trengte vi en samarbeidspartner på design og helhetstenkning, samt sparringspartner på hva som var mulige veier å gå for å få til gode tilbud for unge.

Slike prosjekter krever ofte stor fleksibilitet da forutsetninger endres underveis. Det har også vært flere andre utviklere på banen, så Bleed har hatt mange parter å forholde seg til.

Gjennom godt samarbeid har Bleed og Helsedirektoratet fått på plass struktur og design for utvikling av app først og fremst, men også designelementer for nett. Appen er laget både for Android og iPhone, og omhandler både røyk og snus. Det er første gang i historien det lages en app som også handler om snusslutt, så Norge er foregangsland på dette. Appen har vært en stor suksess, og første måned ble den lastet ned over 49.000 ganger! Omtaler fra brukerne tyder på at de er meget fornøyde med design, og det er allerede mange som har sluttet med tobakk ved bruk av appen.

Helsedirektoratet er meget fornøyd med samarbeidet med Bleed, og mener de er fleksible, fremtidsrettet og velvillige. De viser god forståelse for arbeid med offentlig instans, og viser meget gode evner til å omstille seg i arbeidet.

Ove Jørgensen – Helsedirektoratet